وارد دنیای نوین PMLM خود شوید!

یا

به شماره تلفن همراه خود دسترسی ندارید؟

با تکمیل فرم درخواست تغییر شماره تلفن همراه می توانید نسبت به تغییر شماره تلفن اقدام کنید تا بتوانید پیامک فعالسازی حساب کاربری خود را دریافت کنید. تغییر شماره همراه

هنوز ثبت نام نکرده اید ؟ راهنمای عضویت و فعالیت در پنبه ریز

فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.