همایش سفیر 7 (بخش اول)

همایش سفیر 7 (بخش اول)

safir7

همایش سفیر 7 (بخش دوم)

همایش سفیر 7 (بخش دوم)

safir7-2

جشن 10 سالگی شرکت

جشن 10 سالگی شرکت

10th anniversary

مراسم لانچ محصولات لدورا

مراسم لانچ محصولات لدورا

Ldora launch

همایش سفیر 6

همایش سفیر 6

safir6

همایش سفیر 5

همایش سفیر 5

safir5

همایش سفیر 4

همایش سفیر 4

safir4

همایش سفیر 3

همایش سفیر 3

safir4

همایش سفیر 2

همایش سفیر 2

سفیر 2

همایش سفیر 1

همایش سفیر 1

safir1

فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.