در صورت کسری محصول مرسوله را تحویل نگیرید

در صورت کسری محصول مرسوله را تحویل نگیرید

در زمان تحویل مرسولات پستی از سلامت بسته مطمئن شده و فاکتور خود را با کالای تحویلی چک فرمایید ...فاکتور

بیشتر بخوانید


راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

بیشتر بخوانید


راهنمای فسخ

راهنمای فسخ

راهنمای فسخ قرارداد در پنبه ریز چگونه است؟

بیشتر بخوانیدسیستم درخواست تغییر شماره حساب

سیستم درخواست تغییر شماره حساب

نمایندگان محترم جهت ویرایش شماره حساب خود این مطلب را مطالعه فرمایید.

بیشتر بخوانید


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.