نمایندگان محترم جهت ویرایش شماره حساب خود این مطلب را مطالعه فرمایید.

نمایندگان محترم فروش جهت ویرایش شماره حساب ، وارد حساب کاربری خود شوید و به قسمت مشاهده اطلاعات حساب کاربری بروید. سپس بر روی گزینه درخواست تغییر شماره حساب کلیک کرده و شماره حساب جدید بانک ملت  خود را به همراه اسکن دفترچه حساب خود را آپلود کرده و روی گزینه ارسال کلیک کنید.


https://pisc.ir/blog/post/21001

فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.