پس از پیگیری مدیران شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز در خصوص استقرار شعبه ای از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز ...

پس از پیگیری مدیران شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز در خصوص استقرار شعبه ای از  شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز،  از اول دی ماه سال جاری شعبه پست در محل انبار شرکت راه اندازی شد،
 
جناب آقای خیر آبادی مدیریت انبار های  شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز اظهار داشتند:
حضور پرسنل محترم اداره پست در محل  شرکت می تواند کمک شایانی به تسریع در ارسال مرسولات داشته باشد
 
             روابط عمومی شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.