با توجه به اتمام انبار گردانی به اطلاع میرساند : نمایندگانی که سفارش آنها تحویل درب انبار در سال 1393 ثبت گردید ...

با توجه به اتمام انبار گردانی به اطلاع میرساند:نمایندگانی که سفارش آنها تحویل درب انبار در سال 1393 ثبت گردید و تا کنون محصول خود را دریافت نکرده اند تا مورخ 20/2/94 می توانند با مراجعه با درب انبار محصول خود را تحویل بگیرند .

 

اخطار:

در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور ،محصول به انبار مرکزی شرکت مرجوع گردیده و دریافت آن منوط به پرداخت هزینه پستی میباشد.

                                                        با تشکر

  واحد انبار شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.