درباره شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز، معتبر ترین و بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران

شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز در سال 1388 و با هدف حرکت در مسیر توسعه تجارت الکترونیک، با نشان تجاری PMLM بعنوان نخستین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پا به عرصه وجود گذاشت.
این شرکت در سال 1390 و پس از برطرف شدن خلاهای قانونی و شرعی این کسب و کار نوپا در ایران، با دریافت پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیر نظر کمیته نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای بطور رسمی فعالیت خود را آغار نمود.
امروز با یاری پروردگان و تلاش شبانه روزی متخصصان و کارکنان شایسته و بازاریابانی متعهد، شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز از برترین شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران است. در مسیر دستیابی به این جایگاه در سالهای گذشته برنامه های توسعه ای چشمگیری در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری عملیاتی شده است و امکانات و خدمات بیشماری با فناوری روز در اختیار مشتریان و نمایندگان این شرکت و جامعه قرارگرفته است.
اما بی شک موفقیت های کسب شده تنها بخشی از دورنمای ترسیم شده است. امید است با تلاش بی وقفه متخصصان گروه صنعتی وطن‌زرین و شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز به زودی شاهد دست آوردهای روز افزون و فراتر از مرزهای ایران خود باشیم.

 

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.