ارکان جهت ساز شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز

 

ارکان جهت ساز
 

آنچه که به یک تیم، قدرت لازم برای حرکت در مسیر موفقیت را می‌دهد، داشتن یک نقشه راه شفاف، دقیق و آینده‌نگرانه است. چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌های ما چهارچوب روشن و قدرتمندی برای حرکت پایدار در این مسیر است.

 

 

سند چشم انداز 1415 بازاریابی شبکه ای مرارید پنبه ریز

آینده عمارتی است که از تصمیمات امروز ما ساخته می‌شود. اما بدون وجود طرح و تصویری جامع و شــفاف از این عمارت، نمی‌تــوان چندان به زیبایــی، شکوه و استواری آن امید بست. تصویرسازی مناسب آینده یکی از بنیادی‌ترین ارکان پایداری و توسعه یک کسب ‌و کار است. امروزه سند چشم‌انداز به عنوان یکی از ابزارهای راهبردی تصویرسازی آینده برای تمام مخاطبان و ذینفعان یک سازمان محسوب می‌شود. ابزاری که به ذینفعان کمک می‌کند تا با زبانی مشترک تصویری درست از آینده و مسیرهای پیشِ رو داشته باشند و نقش و جایگاه خود در محقق کردن آینده را بهتر شناخته و درک کنند. ما نیز به عنوان یکی از شرکت‌های گروه صنعتی وطن زرین، سند چشم انداز خود را در یک افق 15 ساله با همراهان خود به اشتراک گذاشته ایم.

این سند حاصل مطالعات راهبردی گسترده در سال‌های اخیر بوده و بخشی از اراده و توانمندی ما برای رقم زدن آینده ای درخشان است. علاقمندان به مطالعه این سند، می‌توانند به این لینک مراجعه کنند.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.