منشور اخلاقی شبکه فروش

منشور اخلاقی PMLM

منشور اخلاقی شبکه فروش

ما مشاوران مستقل فروش شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه‌ریز با هم پیمان می‌بندیم که با تعهد به اصول زیر در توسعه و تعالی این کسب‌وکار گام برداریم:
1.  رعایت قوانین ملی بازاریابی شبکه‌ای؛
2.  احترام به هنجارهای فرهنگی و مذهبی در گفتار و رفتار؛
3.  صداقت در رفتار با مشتریان و تکریم افکار و اعتقادات آن‌ها؛
4.  رازداری و حفظ اطلاعات شخصی مشتریان و مجموعه‌ها؛
5.  پایبندی به تعهدات حرفه‌ای، سیاست‌ها و قوانین سازمان؛
6.  پرهیز از فرافکنی و تخریب شرکت‌های دیگر؛
7.  همفکری و همکاری در دستیابی به اهداف سازمان؛
8.  آموزش و ترویج قانونی کسب‌وکار.

 


https://pmlm.ir/blog/post/300001

فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.