شعبه قم افتتاح شد

پس از ماه ها تلاش همکاران شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز ، و به درخواست نمایندگان محترم فروش، روز شنبه بیست و سوم اسفند ماه 1399، شعبه قم، با هدف دسترسی نمایندگان فروش به محصولات با سهولت هرچه بیشتر افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و همچنین تعدادی از نمایندگان محترم فروش به انجام رسید، شعبه قم واقع در قم بلوار امین، بین کوچه ۲۴ و ۲۶ پلاک ۵۲۸ طبقه فوقانی بانک دی به طور رسمی افتتاح شد.
شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز امیدوار است با همراهی شما عزیزان، بتواند گام های بلندتری را در جهت موفقیت و پیشرفت خانواده بزرگ پنبه ریز بردارد.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.