راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

 

کارت بازاریابی:

جهت دریافت کارت بازرگانی بایستی وارد حساب کاربری خود شده و در میز کار گزینه دریافت کارت بازاریابی را انتخاب کنید .

 

 

صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود. در این مرحله میتوانید پشت و روی کارت را چاپ کنید.

نکته: تصویر چاپ شده بر روی کارت، همان تصویر پروفایل می باشد. لذا گزینه ویرایش تصویر پروفایل، برای ویرایش تصویر روی کارت قرار داده شده است.

 

 

پی کارت (pcard) :

برای دریافت پی کارت، گزینه دریافت را در میز کار انتخاب کرده تا امکان چاپ پشت و روی کارت برایتان فراهم شود.

 

نکته: تصویر چاپ شده بر روی کارت، همان تصویر پروفایل می باشد. لذا اگر میخواهید تصویر روی کارت را تغییر دهید، ابتدا تصویر پروفایل را از طریق میزکار تغییر دهید.

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.