راهنمای فسخ قرارداد در پنبه ریز چگونه است؟

فسخ:

فسخ به معنای لغو درخواست نمایندگی است. بنابراین تنها کسانی که درخواست نمایندگی داده اند می توانند فسخ کنند و به معنای حذف حساب کاربری نیز نمی باشد.

برای فسخ باید وارد حساب کاربری شده و گزینه "فسخ" را در میز کار انتخاب نمایید.

 

سپس وارد صفحه زیر می شوید.

 

 

  1. اگر می خواهید از طریق پیامک کد فسخ خود را دریافت نمایید، ابتدا از فعال بودن سامانه دریافت پیامک تبلیغاتی سیم کارت خود اطمینان حاصل کنید.
  2. سپس نحوه در یافت کد فسخ را انتخاب کنید (ایمیل یا پیامک) و گزینه ارسال کد را بزنید.
  3. صبر کنید تا کد ارسال شود (ممکن است چند دقیقه طول بکشد) و پس از دریافت کد، آن را در فیلد وارد کرده و گزینه ثبت کد را بزنید.

 

نکته: اگر از تاریخ درخواست نماینگی 60 روز گذشته باشد، ابتدا حساب کاربری 15 روز فسخ معلق می شود و پس از آن فسخ کامل می شود. در طول این 15 روز نیز گزینه لغو فسخ برای کاربر فعال است و می تواند فسخ را لغو کند. در غیر این صورت اگر از تاریخ درخواست نمایندگی کمتر از 60 روز گذشته باشد، کاربر بلافاصله فسخ کامل می شود و فرصت لغو فسخ ندارد.

 

پس از فسخ کامل، برای فعال شدن حساب کاربری، باید از طریق گزینه "ثبت نام مجدد" در میز کار اقدام شود.

 

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.