فرم قرارداد

لطفا جهت دریافت قرار داد ، وارد حساب کاربری خود شده و در منوی حساب کاربری واقع در سمت چپ صفحه،روی لینک متن قرارداد کلیک نمایید.

 

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.