ثبت سفارش و رزرو محصول در سایت پنبه ریز چگونه است ؟

ثبت سفارش در پنبه ریز

مشتریان گرامی توجه نمایند افزودن کالا به سبد خرید به منزله رزرو کالا نیست و تنها تا زمانی که کالا موجودی داشته باشد میتوانید نسبت به ثبت سفارش و تکمیل فرآیند سفارش سبد خرید خود اقدام نمایید .

سفارشات معلق نیز تا زمانی که کالا موجودی داشته باشد میتوانید نسبت به پرداخت آن و تکمیل نهایی سفارش تا حداکثر 24 ساعت اقدام نمایید و پس از 24 ساعت سفارشات معلق از سیستم حذف میشود .


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.