برندهای مای محصولات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز، برند PMLM panberes ellix b&v w&b q10

  •     پنبه ریز Panberes   
  •     الیکس Ellix  
  •     خرید اینترنتی پنبه ریز  PMLM
  •     بی اند وی  B&V
  •     کیو تِن  Q10
  •     دایلکس  Dilex
  •     دابلیو اند بی W&B

فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.