اطلاعیه عدم تغییر درب انبار از تاریخ 1395/2/1

کاربران گرامی :
طبق قوانین و مقررات شرکت از تاریخ 1395/2/1 تغییر درب انبار صورت نمی پذیرد .
خواهشمند است در انتخاب درب انبار در سایت دقت لازم را مبذول فرمایید.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.