خبری خوش برای نمایندگان پنبه ریز فعال رشت، تحویل درب انبار رشت راه اندازی شد.

به اطلاع نمایندگان محترم فعال رشت می رساند از امروز می توانند تحویل کالاهای خود را درب انبار رشت دریافت نمایند .

جهت مشاهده آدرس شعب و نمایندگی های پنبه ریز می توانید اینجا کلیک کنید .


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.