اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت توسط شرکت نوابهداشت

شرکت‌ نوابهداشت موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 تحت اعتبار SGS سوئیس شد.

بیشتر بخوانید


اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در اردیبهشت ماه 1400

اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در اردیبهشت ماه 1400

بیشتر بخوانید


اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در اسفند ماه 99

اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در اسفند ماه 99

بیشتر بخوانید


شعبه قم افتتاح شد

شعبه قم افتتاح شد

بیشتر بخوانید


اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در بهمن ماه 99

اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در بهمن ماه 99

بیشتر بخوانید


اخذ گواهینامه استقرار استاندارد سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتری

اخذ گواهینامه استقرار استاندارد سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتری، تحت اعتبار ACS کانادا توسط شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز

بیشتر بخوانید


کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی

کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی توسط شرکت بازاریابی شبکه ای مرورارید پنبه ریز

بیشتر بخوانید


اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در دی ماه 99

اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در دی ماه 99

بیشتر بخوانید


اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در آذر ماه 99

اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در آذر ماه 99 اعلام شد.

بیشتر بخوانید


اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در آبان ماه 99

اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در آبان ماه 99 اعلام شد.

بیشتر بخوانید


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.